Skip to content

Ufabet123 Emiliano Sala crash: นักบินไม่ได้รับใบอนุญาตสำหรับเที่ยวบินที่อันตรายรายงานกล่าว

  • by

A woman lays flowers beside a portrait of Argentinian forward Emiliano Sala.

นักบินของเครื่องบินที่ล้มเหลวในการฆ่านักฟุตบอลเอมิเลียโนซาล่าไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมตามรายงานอย่างเป็นทางการ

ศาลาและนักบินของอาร์เจนตินา David Ibbotson กำลังบินจากฝรั่งเศสไปยังเวลส์เมื่อเครื่องบินชนเข้ากับช่องแคบอังกฤษเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2019

แผนกสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ (AAIB) กล่าวว่า “ทั้งนักบินและอากาศยานไม่มีสิทธิ์ใช้งานหรือสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์”

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.formation-securite.net